Trường THCS Vân Cơ được thành lập ngày 26 tháng 5 năm 1997. Ngày mới thành lập trường có 9 lớp với 370 học sinh và 22 cán bộ, giáo viên, CNV. Chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên ...